Dnes je piatok, 17. august 2018, meniny má Milica, zajtra Elena, Helena

Zobrazujem odkazov

www.lib.tuke.sk

Univerzitná knižnica v Bratislave

Univerzitná knižnica (UK) je centrálnym knižnično-informačným pracoviskom Technickej univerzity v Košiciach.
 • 78/100

 • www.lib.tuke.sk

www.lib.ukf.sk

Univerzitná knižnica UKF - Domov

Knižnično-informačné služby sú poskytované pedagogickým a vedeckým pracovníkom, doktorandom, študentom všetkých foriem štúdia a ostatnej odbornej verejnosti.
 • 77/100

 • www.lib.ukf.sk

www.snk.sk

Slovenská národná knižnica, Martin

Slovenská národná knižnica v Martine (SNK) je najstaršia, najväčšia a najvýznamnejšia národná a vedecká knižnica na Slovensku.
 • 74/100

 • www.snk.sk

www.svkk.sk

Štátna vedecká knižnica Košice

Knižnica medzi prvými zacala v službách pre používatelov uplatnovat automatizáciu a reprografiu. Strojovú evidenciu používatelov pomocou výpoctovej techniky zacalo využívat ako prvá knižnica v bývalom Ceskoslovensku.
 • 74/100

 • www.svkk.sk

www.svkpo.sk

Štátna vedecká knižnica, Prešov

Ako verejná kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej, bibliografickej, vedecko-výskumnej a vydavateľskej činnosti systematicky buduje a sprístupňuje knižničný fond.
 • 74/100

 • www.svkpo.sk

www.svkbb.sk

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je pokračovateľkou Mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí ako jediná univerzálna vedecká knižnica v regióne stredného Slovenska.
 • 73/100

 • www.svkbb.sk

zlatyfond.sme.sk

Zlatý fond denníka SME

Zlatý fond denníka SME je najväčšia elektronická knižnica slovenskej literatúry. Voľne stiahnuteľné diela, profily autorov, fotografie, nahrávky.
 • 69/100

 • zlatyfond.sme.sk

www.library.umb.sk

Univerzitná knižnica UMB

Univerzitná knižnica je centrálnym knižnično-informačným pracoviskom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 • 68/100

 • www.library.umb.sk

www.uk.sav.sk

Ústredná knižnica SAV

Ústredná knižnica SAV je špecializovanou informačnou inštitúciou v oblasti základného výskumu a hlavnou vedeckou knižnicou Slovenskej akadémie vied. Knižničný fond má univerzálny charakter.
 • 66/100

 • www.uk.sav.sk

www.skn.sk

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči je jediným a jedinečným celonárodným knižnično-informačným centrom pre zrakovo hendikepovaných ľudí Slovenskej republiky i Slovákov žijúcich v zahraničí.
 • 63/100

 • www.skn.sk

www.spgk.sk

Slovenská pedagogická knižnica

Slovenská pedagogická knižnica je špecializovaná vedecká knižnica s celoštátnou pôsobnosťou so zameraním na oblasť výchovy, vzdelávania, školstva a príbuzných vedných odborov.
 • 63/100

 • www.spgk.sk

www.slpk.sk

Slovenská poľnohospodárska knižnica

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
 • 63/100

 • www.slpk.sk

www.sllk.gov.sk

Slovenská lekárska knižnica

Slovenská lekárska knižnica v Bratislave je jedinou verejnou vedeckou špecializovanou knižnicou s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na lekárske vedy a zdravotníctvo.
 • 63/100

 • www.sllk.gov.sk

www.zvykni.sk

ZVYKNI, Združenie východoslovenských knižníc

Cieľom zriadenia verejne prístupových bodov k internetu je prispieť k lepšej informovanosti občanov v oblasti verejnej správy a spoločenského života, poskytnúť rôznorodejší prístup k informáciám pre marginalizované skupiny obyvateľov.
 • 63/100

 • www.zvykni.sk

schk.chtf.stuba.sk

Slovenská chemická knižnica, Bratislava

Slovenská chemická knižnica pri chemicko technologickej fakulte v bratislave
 • 58/100

 • schk.chtf.stuba.sk

HoroskopyKurzyPrácaBrigádyFiremné CMS • © 2001 - 2018 Zobraz.sk