Dnes je streda, 19. september 2018, meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava

Zobrazujem odkazov

www.pideco.sk

PIDECO CGF, s.r.o. - environment, europrojekty

Spoločnosť PIDECO CGF, s.r.o. je firmou so skúsenosťami z prípravy europrojektov, environmentálneho poradenstva a poradenstva v oblasti geologických prác a banských činností.
 • 40/100

 • www.pideco.sk

www.hydrovrt.sk

HYDROVRT a.s

Hydrogeologický prieskum, vrtné a čerpacie práce, studne a technológie s rozvodmi, regenerácia studní, monitorovanie a revitalizácia životného prostredia.
 • 33/100

 • www.hydrovrt.sk

www.envigeo.sk

Envigeo, a.s.

Geologické práce, ťažba a spracovanie nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS).
 • 31/100

 • www.envigeo.sk

www.gtc.sk

Geo-TechnicConsulting spol. s r.o.

Projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác, vrtné práce, činnosti vykonávané banským spôsobom.
 • 30/100

 • www.gtc.sk

www.geo-ferrys.sk

Geo - Ferrys, s.r.o.

Ložiskový geologický, hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum a geologický prieskum životného prostredia.
 • 30/100

 • www.geo-ferrys.sk

www.geola.sk

GEOLA s.r.o. - Geodetická kancelária

Geodetická kancelária. Geodetické a kartografické práce, kompletné služby pre kataster nehnuteľností, geometrické plány, zameranie stavieb, vytýčenie hraníc pozemkov, inžinierska geodézia, zameranie inžinierskych sietí.
 • 30/100

 • www.geola.sk

www.ingeva.sk

RNDr. Ľubomír Vančík INGEVA

Inžiniersko geologický prieskum pre projektové dokumentácie, vrtné práce, laboratórne rozbory zemín a hornín.
 • 30/100

 • www.ingeva.sk

HoroskopyKurzyPrácaBrigádyFiremné CMS • © 2001 - 2018 Zobraz.sk