Dnes je štvrtok, 20. september 2018, meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš, Móric

Projektové a geodetické práce

Zobrazujem odkazov

www.geodezia.org

Geodézia

Informácie z vedných oborov a špecializácii a to najmä geodézia, fotogrametria, diaľkový prieskum zeme.
 • 43/100

 • www.geodezia.org

www.peknydom.sk

A-Štúdio

Interiérový dizajn, projekty domov, hotelov, administratívnych budov, stavieb občianskej vybavenosti od a do z.
 • 30/100

 • www.peknydom.sk

www.aprotv.sk

APRO s.r.o. Trebišov

Projekčno-inžinierská kancelária, komplexné spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie stavieb, územno-plánovacej dokumentácie.
 • 30/100

 • www.aprotv.sk

www.geodezia.sk

Geodézia Žilina a.s.

Geodézia Žilina v záujme zvýšenia kvality geodetických prác zaviedla a uplatňuje systém menežérstva kvality ISO 9001:2000.
 • 30/100

 • www.geodezia.sk

www.geola.sk

GEOLA s.r.o. - Geodetická kancelária

Geodetická kancelária. Geodetické a kartografické práce, kompletné služby pre kataster nehnuteľností, geometrické plány, zameranie stavieb, vytýčenie hraníc pozemkov, inžinierska geodézia, zameranie inžinierskych sietí.
 • 30/100

 • www.geola.sk

www.architektka.cz

Ing.arch. Radmila Pešková - inžinierska činnosť, bytová architektúra

Ponúkame architektonické štúdie, projekty stavieb, interiéry a bytovú architektúru, inžiniersku činnosť a autorský dozor.
 • 20/100

 • www.architektka.cz

www.geotopke.sk

GEOTOP Košice, s.r.o. - Inžinierska geodézia

Najmodernejšia technika a kvalitný kolektív nám umožňujú maximálne flexibilne reagovať na potreby našich klietnoch z radov občanov, firiem aj štátnych inštitúcii. Zárukou kvality ponúkaných služieb sú dlhoročné skúsenosti.
 • 20/100

 • www.geotopke.sk

www.aquadrilling.sk

Čerpadlá, vrty pre tepelné čerpadlá, hĺbkové vrty

Spoločnosť AQUA DRILLING sa zaoberá vŕtaním hĺbkových hydrogeologických vrtov, vrtov pre tepelné čerpadlá a kompletnými dodávkami čerpacích systémov.
 • 20/100

 • www.aquadrilling.sk

www.geomark.sk

Geomark - kataster nehnuteľností, inžinierska geodézia

Geomark - kataster nehnuteľností, inžinierska geodézia, projekty pozemkových úprav, zakladanie bodových polí metódou gps.
 • 20/100

 • www.geomark.sk

www.ghsline.com

GHS LINE s.r.o. - stavebnictvo, development, reklama

Komplexné riešenie ekologické a ekonomické moderné stavby, riešenie projektov od poradenskej činnosti, malých projektov až po komplexné investičné akcie.
 • 20/100

 • www.ghsline.com

www.geodeti.eu.sk

Geokart Ing. Peter Šturcel

Geodetické práce, Geometrické plány, Vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb, Geodetická dokumentácia ku kolaudácii stavieb, Vnútorné zameranie objektov, Inžinierska činnosť vo výstavbe, Predprojektová príprava stavieb polohopis a výškopis.
 • 17/100

 • www.geodeti.eu.sk

www.rpstudio.sk

Architektonické štúdio RP

Štúdio zaoberajúce sa architektúrou, projektovaním a energetickou certifikáciou.
 • 1/100

 • www.rpstudio.sk

www.geospol.com

Geodézia a fotogrametria - Geospol s.r.o

Geodetické a kartografické práce, fotogrametria,3D scanovanie a 3D modelovanie,inžinierska geodézia, kataster nehnuteľností, geometrické plány a vytýčenie hraníc, vektorizácia a digitalizácia máp, účelové mapovanie,meranie posunov a deformácií.
 • 1/100

 • www.geospol.com

www.gajdossta.sk

Autorizovaný stavebný inžinier, Nitra

Projektovanie elektrických zariadení, elektroinštalácií, bleskozvodov, prípojek NN, VN, návrhov a výpočtov osvetlenia.
 • 0/100

 • www.gajdossta.sk

www.vodaprojekty.sk

Ing. Peter Szabó, projekčná činnosť, vodohospodárstvo

Projekčná činnosť v oblasti vodohospodárskych stavieb a odpadové hospodárstvo, inštalácie vnútorných zariadení, stavebný dozor vodohospodárskych stavieb a posudzovanie vplyvov na životné prostredie -2l a 3h.
 • 0/100

 • www.vodaprojekty.sk

HoroskopyKurzyPrácaBrigádyFiremné CMS • © 2001 - 2018 Zobraz.sk