Dnes je štvrtok, 20. september 2018, meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš, Móric

Vysoké školy

Zobrazujem odkazov

www.uniba.sk

Univerzita Komenského, Bratislava

Vznik Univerzity Komenského Bratislave v roku 1919 mal mimoriadny význam pre rozvoj kultúry, vedy a vzdelanosti na Slovensku.
 • 89/100

 • www.uniba.sk

www.tuke.sk

Technická Univerzita v Košiciach

Oficiálna stránka Technickej Univerzity v Košiciach, o jej histórii, o fakulte a pracoviskách, o aktivitách, informáciach o štúdiu a novinkách.
 • 88/100

 • www.tuke.sk

www.stuba.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave

STU je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Od svojho založenia v roku 1937 vychovala viac ako 108.000 absolventov.
 • 88/100

 • www.stuba.sk

www.ukf.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa modifikuje ako moderná európska univerzita, v ktorej dominuje veda, duchovná kvalita, vysoká odbornosť, pedagogické majstrovstvo, široká komunikatívnosť vo vnútri i so svetom
 • 87/100

 • www.ukf.sk

www.truni.sk

Trnavská univerzita v Trnave

Internetová stránka Trnavskej univerzity v Trnave.
 • 86/100

 • www.truni.sk

www.umb.sk

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Poslaním Univerzity Mateja Bela je poskytovanie vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania európskej a svetovej kvality, uskutočňovanie základného a aplikovaného výskumu.
 • 78/100

 • www.umb.sk

www.ucm.sk

Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Táto stránka ponúka prehľadné informácie o činnosti a aktivitách tejto univerzity.
 • 77/100

 • www.ucm.sk

www.euba.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave

Hlavnou snahou Ekonomickej univerzity v oblasti medzinárodnej spolupráce je dosiahnuť kompatibilitu vzdelávacieho procesu s európskymi štandardmi.
 • 77/100

 • www.euba.sk

www.spu.sk

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre poskytujú v súčasnosti vysokoškolské vzdelávanie v 18 odboroch bakalárskeho štúdia, v 26 odboroch inžinierskeho štúdia.
 • 77/100

 • www.spu.sk

www.tuzvo.sk

Technická univerzita vo Zvolene

Hlavným poslaním TU je poskytovať vysokoškolské vzdelanie a rozvíjať poznanie na vedeckom základe. Štúdium na UTV je určené ľuďom poproduktívneho veku.
 • 76/100

 • www.tuzvo.sk

www.uvm.sk

Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach je jedinou inštitúciou tohto druhu v Slovenskej republike.
 • 75/100

 • www.uvm.sk

www.ku.sk

Katolícka univerzita v Ružomberku

Domovská stránka katolíckej univerzity v Ružomberku. Obsahuje rozsiahle informácie o fakultách a dalšie zaujímavé informácie.
 • 66/100

 • www.ku.sk

www.bivs.cz

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Vysoká škola, bakalárske štúdium (i skrátené), nadväzujúce magisterské študium, diaľkové i prezenčné. Bankovníctvo, financie, management, maklér, oceňovanie, EU, sociálne služby, rekvalifikácie, kurzy, certifikácie. E- prihláška, bez přijímacích zkúšok. MŠMT
 • 65/100

 • www.bivs.cz

www.nao.sk

Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika

Stránka Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši na ktorej sa nachádzajú informácie o akadémii, štúdiu, príjimacích pohovoroch a ďaľších možnostiach vzdelávania profesionálnych vojakov.
 • 63/100

 • www.nao.sk

HoroskopyKurzyPrácaBrigádyFiremné CMS • © 2001 - 2018 Zobraz.sk